Op en af

En heen en weer
Swaai die pendulum.

Hoog en hoeer
Tot in die hoogste van gevoelens:
Geluk en blydskap,
Dankbaar- en tevredenheid

En egte Liefde,
Hemels, onbeskryflik…

En toe, heel onverwags,
Die afwaarts swaai.
En diep en dieper
Tot in die donker:
Terleurgesteld, vertwyfeld,
Moedeloos en sonder hoop.

Maar die pendulum sal swaai,
Heen en weer,
Op en af.

Net – sal ek kan hou?
Sal ek kan voel?
Sal ek begryp die ergste is verby?

My lewe is klaar veels te lang
En voor die toekoms is ek bang.